Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної роботи студента

Таблиця 2.3 - Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної роботи студента

Модулі (семестри) та змістові модулі Всього кредит/ /годин Форми навчальної роботи
Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС
Модуль 1. Туристські ресурси України 2,5/ 90 -
ЗМ 1.1.Умови і фактори формування та використання туристських ресурсів України 0,5/ 18 -
ЗМ 1.2. Різновиди туристських ресурсів України 1/36 -
ЗМ 1.3. Туристські ресурси туристських районів України 1/36 -

2.2.2. Лекційний курс (денне навчання)

Таблиця 2.4 - Лекційний курс (денне навчання)

Зміст Кількість годин за спеціальностями, спеціалізаціями (шифр, абревіатура)
6.050400 “Туризм” 6.050400 «Готельне господарство»
ЗМ 1.1.Умови і фактори формування та використання туристських ресурсів України
Лекція 1. Тема: Основні відомості про державу. 1. Географічне положення, площа та конфігурація території, кордони. 2. Соціально-економічний розвиток.
Лекція 2. Тема: Географічні аспекти формування туристських ресурсів України. 1. Природні, соціально-економічні передумови, демографічні аспекти. 2. Туристський ареал України.
ЗМ 1.2. Різновиди туристських ресурсів України
Лекція 3. Тема: Природні туристські ресурси України. 1. Природні кліматичні туристські ресурси. 2. Природні геоморфологічні туристські ресурси. 3. Природні гідрологічні ресурси. 4. Природні біологічні ресурси. 5. Природні курортні ресурси.
Лекція 4. Тема: Антропогенні ресурси України. 1. Історико-культурні туристські ресурси. 2. Національна система туристсько-екскурсійних маршрутів "Намисто Славутича". 3. Ресурси туристської інфраструктури.

Продовження табл.2.4

ЗМ 1.3. Туристські ресурси туристських районів України
Лекція 5. Тема: Класифікація туристських територій України. 1. Туристські зони, райони, центри, вузли, пункти. 2. Туристсько-рекреаційне районування України.
Лекція 6. Тема: Туристські ресурси туристських районів України. 1. Туристські ресурси Криму. 2. Туристські ресурси Чорноморсько-Азовського туристського району. 3. Туристські ресурси Карпат. 1,5 1,5
Лекція 7. Тема: Туристські ресурси туристських районів України. 1. Туристські ресурси Поліссько-Подільського туристського району. 2. Туристські ресурси Центрального та Східного туристських районів. 1,5 1,5

2.2.3. Практичні (семінарські) заняття (денне навчання)

Таблиця 2.5 -Практичні (семінарські) заняття (денне навчання)

Зміст Кількість годин за спеціальностями, спеціалізаціями (шифр, абревіатура)
6.050400 “Туризм” 6.050400 «Готельне господарство»
ЗМ 1.1.Умови і фактори формування та використання туристських ресурсів України
Семінарське заняття на тему: Коротка історія формування території України. 1. Україна за часів Київської Русі. 2. Україна у період феодальної роздробленості. 3. Розподіл України між Польщею, Австро-Угорщиною та Російською Імперією. 4. Територія України за часів Першої світової війни. 5. Україна у складі СРСР та після Другої світової війни.

Продовження табл.2.5

ЗМ 1.2. Різновиди туристських ресурсів України
Семінарське заняття на тему: Географія розповсюдження та характеристика туристсько-рекреаційного потенціалу кліматичних ресурсів, в тому числі кліматичні курорти держави.
Семінарське заняття на тему: Географія розповсюдження та характеристика туристсько-рекреаційного потенціалу гідрологічних і геоморфологічних ресурсів.
Семінарське заняття на тему: Географія розповсюдження та характеристика туристсько-рекреаційного потенціалу курортних ресурсів держави. 1. Бальнеологічні курорти. 2. Бальнеогрязеві курорти. 3. Спелеологічні курорти держави.
Практичне заняття на тему: Об’єкти природно-заповідного фонду. 1. Заповідники. 2. Національні природні парки. 3. Регіональні ландшафтні парки. 4. Парки - пам’ятки садово-паркового мистецтва. 5. Зоопарки України.
Семінарське заняття на тему: Видатні пам’ятники історії, археології, містобудування і архітектури. 1. Сучасний ступінь використання. 2. Включення пам’ятників історії, археології, містобудування і архітектури до туристських маршрутів.
Семінарське заняття на тему: Етнографічні особливості регіонів України. 1. Полісся. 2. Закарпаття. 3. Галичина. 4. Буковина. 5. Волинь. 6. Поділля. 7. Наддніпрянщина. 8. Сіверщина. 9. Слобожанщина. 10. Запоріжжя. 11. Донщина. 12. Таврія.

Продовження табл. 2.5


5647951341130720.html
5648020615278071.html
    PR.RU™