Розв’язання.

, , , , , – їх .

.

Означення 10. Комбінаціями з елементів по називають такі множини, кожна з яких містить елементів, і які відрізняються одна від одної принаймні одним елементом.

Число комбінацій з елементів по

.

Приклад. В групі студентів: юнаків і дівчат. Для поїздки на екскурсію відбирають чоловік. Знайти ймовірність того, що з числа відібраних буде юнаки і дівчини.

Розв’язання..

; .

.

Означення 11. Розміщенням з елементів по елементів називають такі впорядковані множини, кожна з яких містить елементів, що відрізняються одна від другої або елементами або їх порядком

Число розміщень обчислюється за формулою

.

Приклад. Розглянемо елементи , , . Утворимо розміщення з трьох елементів по .

, , , , , – їх шість

.

Дамо ще одне означення перестановок.

Означення 12. Розміщення з елементів по називаються перестановками

Число розміщень, перестановок і комбінацій зв’язані рівністю

.


5329959206182281.html
5330004207536843.html
    PR.RU™