Задача-приклад № 3.1

Ринкова вартість звичайних акцій підприємства складає 450000 грн., привілейовані акції складають 120000 грн., а загальний позиковий капітал – 200000 грн.. Вартість власного капіталу дорівнює 14 %, привілейованих акцій – 10 %, а облігацій підприємства – 9 %. Необхідно визначити зважену середню вартість капіталу компанії при ставці податку на прибуток 30 %.

Розв’язок:

Обчислимо частки кожного компонента капіталу:

Разом капіталу: 200000 + 120000 + 450000 = 770000 грн.

Частка позикового капіталу: WПК = 200000 / 770000 х 100 % = 25,97 %;

Частки власного капіталу: частка привілейованих акцій у структурі капіталу підприємства WВК = 120000 / 770000 х 100 % = 15,58 %; частка звичайних акцій у структурі капіталу підприємства: WВК = 450000 / 770000 х 100 % = 58,45 %.

Визначаємо зважену середню вартість капіталу за формулою 3.1

Таблиця 3.1

Зважена середня вартість капіталу

Вид Вартість, % Частка Зважена вартість, %
Позиковий капітал 0,2597 1,636
Привілейовані акції 0,1558 1,558
Звичайні акції 0,5845 8,183
Зважена середня вартість капіталу – 11,377 %

rWACC = 9 х (1-0,3) х 0,2597 + 10 х 0,1558 + 14 х 0,5845 = 11,377 %.

Задача № 3.2

Визначити ставку дисконту для підприємства відповідно до вихідних даних за варіантами (додаток В - табл. В.2).


5327833517725126.html
5327900881061528.html
    PR.RU™